დაზოგე & მოიგე მეტი

01.03.2018 - 15.03.201

კონსულტანტი, რუსთავი

01.03.2018 - 15.03.201

კონსულტანტი, თელავი

01.03.2018 - 15.03.201

მტვირთავი, ქუთაისი

01.03.2018 - 15.03.2018

კონსულტანტი გორი

01.03.2018 - 15.03.2018

კონსულტანტი 

01.03.2018 - 15.03.2018

მტვირთავი
DSC_8082